Σας ενημερώνουμε ότι οι παραδόσεις για τις παραγγελίες που θα δεχτούμε την εβδομάδα του δεκαπενταύγουστου θα εκτελεστούν από Δευτέρα 22/8/2022.
×

FIND YOUR PART

FIND YOUR PART

Click the 'Log In / Register' button in the top bar. By clicking the button 'Register' you can switch to the registration mask and enter your personal data. Follow the instructions and finally click on the 'Register' button. We will then immediately send you a confirmation of your account opening by e-mail. Please open the email and activate your account by clicking on the activation link. After that, your profile is linked to the online shop.

Please check that you have filled in all fields marked with * and that your entries meet the requirements. Maybe you just made a typo?
Another reason may be that you have previously registered with this e-mail address. Please go to 'Login' and try to log in with this email address and your password.

You can change your password at any time in your user profile in the "Password" section. If you have forgotten your password, you can request a new password when you log in. Just click the "Forgot your password?" We will then send you a new password to the email address you provided.

floating part 1 floating part 2 floating part 3 floating part 4 floating part 5 floating part 6 floating part 7

contact us

If you have any questions, we will be happy to help.

Monday - Friday from 08:00 to 16:00

You can also contact us by filling out the contact form.

Open contact form

free shipping

for orders with a minimum cost of 20 euros

online payment

you can pay by credit / debit card, Paypal or cash on delivery